جنرال قنسولی افغانستان
در تورنتو
(۴۱۶) ۳۸۵ ۱۰۳۳
:زبان ها
 • جنرال قونسلی
 • خدمات کنسولی
 • تجارت
 • افغانستان
 • عکسها
 • اوقات کاری:
  دوشنبه-جمعه   09:00 قبل از ظهر تا 04:00 بعد از ظهر
  شنبه و یکشنبه : مسدود است  
  کابل
  تورنتو
  به ويبسايت جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در تورنتو- کانادا خوش آمدید جنرال قونسلگری افغانستان بمثابه دفتر نمایندگی افغانستان در تورنتو حافظ منافع مشروع کشور ومردمش درکانادا بوده ونقش بس مهمی در انکشاف روابط دوجانبة قونسلی، اقتصادی و فرهنگی با مردم وحکومت کانادا ایفاء مینماید. بااحترام نظیفه لنگریان جنرال قونسلادامه مطلب